Định hướng cuộc đời…….???
Mục đích trong 2 năm tới của bạn là gì , 5 năm tới là gì và cả cuộc đời của bạn là gì ?
Nhiều người trong chúng ta hiện nay đang sống thường theo quán tính , thói quen và vì các mục tiêu trước mắt là chính.Mà rất ít người dừng lại xác định “mình là ai, mình phải làm gì và thật sự muốn gì”Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ lập ra chiến lược cho cuộc đời mình chưa?
Nếu chưa bạn có thể tham khảo các câu hỏi sau:
1/ 5 giá trị quan trọng nhất của bạn trong cuộc sống là gì ?
2/ Ngay trong lúc này, 3 mục tiêu quan trong nhất trong cuộc đời bạn là gì ?
3/Nếu hôm nay bạn biết được rằng bạn chỉ sống được 1 năm nữa,bạn sẽ làm gì , bạn sẽ giành thời gian như thế nào ?
4/Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai bạn có 1 triệu USD ?
5/ Điều gì bạn luôn muốn làm, nhưng sợ phải cố gắng ?
6/ Bạn thích làm gì nhất, cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản thân nhất ?
7/ Nếu bạn biết bạn sẽ không bị thất bại , điều lớn nhất mà bạn dám mơ là gì ?