Download sách Ebook Những ông trùm tài chính, tải sách miễn phí nhanh gọn nhẹ, chuyên đề luận văn, tài liệu nghiệp vụ, tài chính ngân hàng, tuyển tập những cuốn sách hay nhất

Trong cuốn sách Những ông trùm tài chính, tác giả Liaquat Ahamed đã nêu ra rằng quyền lực nằm trong tay các ông chủ ngân hàng là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng kinh hoàng năm 1929.

Tập sách này đưa chúng ta đến với 1 cách quan sát mới về cốt lỗi của cuộc khủng hoảng và nhắc cho chúng ta ảnh hưởng to lớn từ những việc làm của các ông chủ ngân hàng lớn, nó có thể tác động đến cả toản cầu.

download
fshare.vn/file/T7VXNA28YT
tenlua.vn/nhung-ong-trum-tai-chinh-pdf-1237e42ee90f6c03/#download1237e42ee90f6c03

Password: www.vforum.vn