Gen có ảnh hưởng đến cách chọn bạn bè

Khi nghiên cứu quá trình chọn bạn bè của con người, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra gen đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chọn lựa của chúng ta.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc đại học Virginia Commonwealth (Mỹ) tiến hành. Họ đã phát hiện ra rằng khi các cá nhân phát triển, các gen cũng tăng cường vai trò của mình trong ảnh hưởng tới việc lựa chọn các nhóm bạn.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, phát hiện này là rất quan trọng vì nó tạo cơ hội để chúng ta hiểu thấu đáo những nguy cơ trong tương lai hoặc những hành vi bên ngoài như là tư cách đạo đức hay những tính cách phản xã hội

“Khi chúng ta lớn và môi trường tiếp xúc được mở rộng, những ảnh hưởng về tính cách do di truyền sẽ thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn trong cách chọn bạn bè của chúng ta”, Kenneth S.Kendler – một giáo sư tâm lí học và nhân chủng học, trưởng nhóm tác giả của nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 1800 cặp song sinh nam từ tuổi thiếu niên tới tuổi vị thành niên trong khoảng thời gian từ 1998 tới 2004. Qua hàng loạt các cuộc phỏng vấn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các yếu tố di truyền tác động như thế nào đến cách lựa chọn của các cặp song sinh nam khi chúng dậy thì và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Minh Hạnh

(Theo Chinadaily)

Add Comment