Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất 2018

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là bản được viết được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động với vai trò là đảng viên dự bị. Trong cách viết bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị này, Đảng viên phải nêu rõ những thông tin về bản thân như: ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và nơi sinh hoạt hiện tại,… Cũng như Bản kiểm điểm Đảng viên, nội dung bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cũng phải nêu được những ưu, nhược điểm của bản thân và xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức tại đơn vị.

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị dưới đây được chọn lọc là Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018, mời các bạn tham khảo.

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Nội dung viết mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018, các bạn cùng tham khảo:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..

Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018.Tại đây

Hi vọng với mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2018 này, bạn có thể thuyết phục được Chi ủy và Đảng ủy xem xét xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức tại đơn vị để tiếp tục cống hiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức
  • bản kiểm điểm đảng viên dự bị 2017
  • bản kiểm điểm đảng viên dự bị 2018
  • bản kiểm điểm đảng viên dự bị hay nhat
  • bản kiểm điểm đảng viên dự bị 2016 violet
  • cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển chính thức
  • bản kiểm điểm đảng viên dự bị hay nhat nam 2016
  • bản nhận xét đảng viên dự bị

Add Comment