Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2018

Bạn đang mang thai và sắp sinh trước thòi gian mang thai bạn có tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi đi làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty thì khi nghỉ việc tại cơ quan bạn vẫn có quyền được hưởng chế độ thai sản. Nếu bạn muốn được hưởng chế độ thai sản khi bạn đã nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội thì bạn cần làm đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc. Thì bạn sẽ được hưởng theo chính sách thai sản như khi bạn đang đi làm.

Đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu cách đơn xin hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc mới nhấtnhé !!

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2018

Nội dung chính đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc mới nhất

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………………………Cấp ngày:………………………………..Nơi cấp…………………………

Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………………………………………

Đã nghỉ việc từ ngày:…………………………………………………………………………………………………………..

Sanh con lần……vào ngày:………………………………………………………………………………………………….

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày………..tháng………..năm…………. Ngày………..tháng………..năm………….

Xác nhận của UBND phường, xã Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2018 tại đây

Bạn đã đóng bảo hiểm y tế khi làm việc thì đây chính là những quyền lợi bạn sẽ làm việc khi tham gia bảo hiểm. Bạn hãy nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồ sơ và tiến hành làm mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc để được bảo hiểm y tế để được giải quyết sớm nhất. Bạn có thể tải mẫu trên về làm để cho thuận tiện và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với big.vn

  • Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2018
  • Mẫu đơn xin việc cho sinh viên hay nhất năm 2018
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất năm 2018
  • Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm hay nhất năm 2018
  • Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2018

Add Comment