Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018

Bạn đang đi làm và có một số việc cá nhân chưa giải quyết được nên mong muốn xin nghỉ một thời gian và không nhận lương. Nhưng bạn không biết cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương viết như thế nào. Nhưng bạn có thể yên tâm rằng big.vn sẽ hoàn toàn giúp bạn có một mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018 vừa hoàn chỉnh nhất nhưng vẫn lấy được cảm tình của quý cơ quan bạn đang làm việcHôm nay big.vn sẽ cùng bạn viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018 nhé !!

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018

Nội dung chính mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi :

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..……………………………………………………………………………………………………

MSNV:……………………………………………………….Bộ phận: ……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………………………………………………………………..

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…………. ngày (Kể từ ngày………………………. đến hến ngày …………….……..)

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:……………………….………………..Bộ phận: ………………….

Các công việc được bàn giao:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Trưởng BP Người làm đơn

Người làm đơn Ban giám đốc

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018 tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2018 của big.vn đã hướng dẫn cho bạn cách viết một mẫu đơn xin nghỉ việc không lương một cách hoàn chỉnh nhất, ấn tượng nhất đến với quý cơ quan đang làm việc. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu đơn như ở trên sẽ chứng tỏ được năng lực làm việc bản thân bạn đối với quý công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với big.vn

Add Comment