Nếu dùng một câu để nói về người bạn rất thích – bạn sẽ nói gì trong 20 câu này?

Loading...

Xem thêm...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *