mình muốn mua xe đang phân vân giửa LX 135 & AB2011, có ai mua rồi chia sẻ thông tin cho mình zí