Nước ối giảm ở tuần 40 có đáng lo không? Chỉ số nước ối tuần thai cuối thế nào là bình thường?

Loading...

Xem thêm...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *