Phôi thai tuần thứ 2 đã vào tử cung chưa và siêu âm có thấy không?

Loading...

Xem thêm...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *