Trung thu đang đến gần và hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị những những chiếc bánh trung thu để đón trăng và mọi người cũng thường tặng nhau những hộp bánh trung thu đầy màu sắc như một nét...