Thực dụng có nghĩa là gì?

Hầu hết chúng ta đều ít nhất một lần nghe qua từ này. Nhưng hầu hết các bạn đều hiểu nó theo ý nghĩa một chiều. Sau đây tôi sẽ cùng các bạn phân tích ý nghĩa thật sự của từ “thực dụng”. Nó mang ý nghĩa đa chiều thế nào, và dùng nó ra sao, chúng ta bắt đầu thôi nào.

Thực dụng nghĩa là gì ?

Đầu tiên, ta nên phân tích để làm rõ nghĩa của từ “thực dụng”. Thật sự nó là từ ghép giữa hai từ đơn.
Thực: hiện thực, có thực, hiện tại,…

Dụng: sử dụng, dùng,…

Vậy ghép nghĩa hai từ trên thì “thực dụng” mang nghĩa: có ích, có lợi trước mắt, dùng được…
Ví dụ: Cái máy tính này rất hữu dụng đối với tôi.

Đi sâu vào nghĩa từ này đối với con người, ta phân tích thêm hai mảng là tích cực và tiêu cực.

Thực dụng nghĩa là gì ?

Tích cực: người hữu dụng là người có lợi ích thiết thực, đề cao sự thật, không mơ mộng viễn vông.

Trái lại theo mặt tiêu cực, thì “thực dụng” mang ý nghĩa: con người này chỉ nghỉ đến vật chất(cái có thật, cân đo đong đếm được) mà không xem trọng vấn đề tình nghĩa, tinh thần.

Vậy là các bạn đã biết rõ ý nghĩa của “thực dụng” là thế nào rồi đấy.