Cách chặn bất kỳ trang web nào trên PC Windows của bạn

Photo of author
Written By admin

Cách chặn bất kỳ trang web nào trên PC Windows của bạn

Có một số lý do để chặn các trang web về bạn máy tính. Một số trang web có thể đang cố lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc phát tán vi-rút. Tuy nhiên, bạn có thể tránh hoàn toàn những trang web này, điều đó không nhất thiết phải xảy ra với những người khác sử dụng thiết bị của bạn. Tốt nhất có thể là chặn các trang web cụ thể trong những trường hợp này.

Có một số phương pháp để chặn các trang web. Bạn có tùy chọn chặn các trang web trên tất cả các trình duyệt, toàn bộ hệ điều hành hoặc thậm chí cả bộ định tuyến mạng của bạn. Bạn có thể thiết lập một khối ở cấp hệ điều hành nếu bạn muốn hạn chế quyền truy cập vào các trang web chỉ trên một máy tính. Phương pháp chặn trang web này rất đơn giản để thiết lập và hoạt động trên hầu hết các trình duyệt. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

Đọc thêm

Cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng Password Monitor trên PC Windows
Cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng Password Monitor trên PC Windows
Cách bật Khóa động trên máy tính xách tay Windows
Cách bật Khóa động trên máy tính xách tay Windows

Chặn các trang web trên máy tính để bàn
Các DNS Hệ thống chuyển đổi các tên dễ nhớ (và kiểu) thành các địa chỉ IP tương đương, là một trong những cấu trúc hỗ trợ của Internet. Trong khi máy tính của bạn sử dụng máy chủ DNS để truy cập các trang web, nó cũng có một tính năng được gọi là tệp máy chủ lưu trữ có thể lưu trữ cục bộ dữ liệu này. Bạn có thể sử dụng điều này để chặn truy cập vào các trang web không mong muốn.

1.

Đi đến C: Windows System32 drivers etc trên máy tính của bạn.

2.

Để mở máy chủ bấm đúp vào nó và chọn Notepad từ danh sách các chương trình có sẵn.

3.

Nhấn vào ĐƯỢC RỒI cái nút. Hai dòng cuối cùng của tệp máy chủ lưu trữ của bạn sẽ đọc # 127.0.0.1 localhost # :: 1 localhost.

4.

Chọn lại tài khoản và đánh dấu kiểm để có toàn quyền kiểm soát trong menu bật lên.

5.

Đánh vào Ứng dụng và sau đó nhấp vào Đúng quyền mua.

6.

Bấm vào ĐƯỢC RỒI trong tất cả các menu bật lên.

7.

Bạn có thể thêm địa chỉ của các trang web vào khối ở cuối tệp.

số 8.

Đóng tệp máy chủ và nhấp vào Tiết kiệm cái nút.

9.

Khởi động lại máy tính của bạn để các thay đổi có hiệu lực và bạn sẽ thấy rằng tất cả các trang web đó hiện đã bị chặn.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment