Cách chia sẻ các phần nhỏ của video với người khác bằng ‘Clip YouTube’

Photo of author
Written By admin

Cách chia sẻ các phần nhỏ của video với người khác bằng 'Clip YouTube'

Ngược lại với việc gửi cho ai đó một liên kết đến toàn bộ video, YouTube đã làm cho nó có thể chia sẻ các phần cố định của video với những người khác. Tính năng được gọi là ‘Clip YouTube“và có thể giúp bạn chia sẻ một phần xác định của bất kỳ video nào với người khác thông qua các ứng dụng khác nhau. Đây là cách bạn có thể thực hiện:

Tính năng YouTube Clips là gì và nó hoạt động như thế nào?
Trước đây, để chia sẻ một Video YouTube với gia đình và bạn bè, bạn phải sao chép và dán liên kết của video, liên kết này, tùy thuộc vào thiết bị của họ, sẽ mở ứng dụng YouTube hoặc trình duyệt. Phương pháp này chia sẻ toàn bộ video với những người khác. Tuy nhiên, tính năng YouTube Clips cho phép người dùng chia sẻ một phần video.

Đọc thêm

Cách đồng xem video YouTube trong Google Meet
Cách đồng xem video YouTube trong Google Meet
Cách tắt nhận xét trên video YouTube của bạn Hướng dẫn nhanh
Cách tắt nhận xét trên video YouTube của bạn: Hướng dẫn nhanh

Sử dụng một Kẹp, bạn có thể chỉnh sửa video để chỉ hiển thị những phần bạn muốn người nhận xem và sau đó chỉ gửi phần đó qua một liên kết. Khi họ nhấp vào liên kết của bạn, họ sẽ thấy clip đó dưới dạng một video riêng biệt với thanh tiến trình chỉ đi đến cuối clip mà bạn đã chọn. Đây là cách bạn có thể tạo và chia sẻ Clip từ video YouTube:

1.

Mở Ứng dụng YouTube trên thiết bị của bạn.

2.

Tìm và mở video bạn muốn chia sẻ.

3.

Đánh vào Kẹp nút có sẵn dưới video.

4.

Đổi tên Clip.

5.

Di chuyển các thanh trượt để cắt video.

6.

Sau khi chỉnh sửa xong, hãy nhấn vào Chia sẻ Clip cái nút.

7.

Sao chép và gửi liên kết.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment