Cách đọc bản ghi tin nhắn thoại trong Google Messages

Photo of author
Written By admin

Cách đọc bản ghi tin nhắn thoại trong Google Messages

Google Messages ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn bao gồm một nút micrô cho phép bạn ghi âm tin nhắn thoại. Đây là cách bạn có thể gửi tin nhắn thoại bằng ứng dụng Google Messages.

Gửi tin nhắn thoại

1.

Mở Ứng dụng Google Messages trên điện thoại của bạn.

2.

Nhấn vào biểu tượng micrô có sẵn trong hộp văn bản và ghi lại tin nhắn thoại của bạn.

3.

Đánh vào Gửi cái nút.

Tuy nhiên, đôi khi việc ghi âm một tin nhắn thoại để truyền tải thông điệp của bạn không phải là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ, bạn có thể có nguy cơ bỏ lỡ một tin nhắn thoại quan trọng nếu âm thanh không rõ ràng hoặc khó nghe. Để đối phó với những tình huống như vậy, Google Messages cung cấp một tính năng để phiên âm tin nhắn thoại đến.

Đọc thêm

Cách gắn dấu sao cho các tin nhắn quan trọng trong ứng dụng Google Messages
Cách gắn dấu sao cho các tin nhắn quan trọng trong ứng dụng Google Messages
Google Messages Cách lên lịch tin nhắn văn bản và gửi sau
Google Messages: Cách lên lịch tin nhắn văn bản và gửi sau

Bản ghi tin nhắn thoại trong Google Messages
Tính năng ghi âm tin nhắn thoại giúp bạn đọc các bản ghi nhớ thoại đã được gửi cho bạn trên ứng dụng Google Messages. Khi nhận được tin nhắn thoại, chúng sẽ tự động được phiên âm; cách khác, bạn cũng có thể nhấn vào nút “Phiên âm” theo cách thủ công để đọc chúng. Đây là cách bạn có thể sử dụng tính năng này:

1.

Mở Ứng dụng Google Messages trên điện thoại thông minh của bạn.

2.

Chuyển đến cuộc trò chuyện mà bạn đã nhận được tin nhắn thoại.

3.

Đánh vào Xem bản ghi nút có sẵn ở đầu bản ghi âm tin nhắn thoại.

4.

Văn bản cho tin nhắn thoại sẽ được hiển thị trong cuộc trò chuyện.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment