Cách sao chép các tab trên Google Trang tính: Hướng dẫn từng bước

Photo of author
Written By admin

Cách sao chép các tab trên Google Trang tính: Hướng dẫn từng bước

Google Trang tính cho phép bạn làm việc trên một bảng tính với một hoặc nhiều tờ giấy bằng cách chia trang tính thành các tab khác nhau. Khi làm việc với nhiều dữ liệu, bạn có thể chia bảng tính của mình thành các trang tính khác nhau để giúp tổ chức và tìm kiếm dữ liệu đơn giản hơn.

Có thể đôi khi bạn cần sao chép toàn bộ sổ làm việc của mình từ bảng tính này sang bảng tính khác, nhưng làm như vậy sẽ mất nhiều thời gian nếu bạn sao chép dữ liệu từng lần một. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép toàn bộ tab đang làm việc của mình từ bảng tính này sang bảng tính khác chỉ bằng cách làm theo một vài bước đơn giản. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

Đọc thêm

Cách xóa dữ liệu lặp lại khỏi Google Trang tính của bạn bằng 2 phương pháp này
Cách xóa dữ liệu lặp lại khỏi Google Trang tính của bạn bằng 2 phương pháp này
Cách hợp nhất các ô trong Google Trang tính trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn
Cách hợp nhất các ô trong Google Trang tính trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn

1.

Mở bảng tính Google trên máy tính hoặc trên thiết bị di động của bạn.

2.

Chuyển đến tên của trang tính và nhấp vào menu thả xuống có sẵn bên cạnh nó.

3.

Bấm vào Sao chép vào và chọn bảng tính mà bạn muốn sao chép tab.

4.

Nếu bạn muốn sao chép tab vào một bảng tính mới, hãy nhấp vào Mở bảng tính mới cái nút.

5.

Nếu bạn muốn sao chép tab sang một bảng tính đang hoạt động khác, hãy nhấp vào Bảng tính hiện có cái nút.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment