Cách tạo Album được chia sẻ tự động trên Google Photos

Photo of author
Written By admin

Cách tạo Album được chia sẻ tự động trên Google Photos

Google Ảnh cung cấp tùy chọn tạo album được chia sẻ – cho người cũng như cho vật nuôi. Ứng dụng đã tổng hợp tất cả các bức ảnh bạn có về những người và động vật bạn đã chọn, tạo ra một album khổng lồ tiềm năng được cập nhật bất cứ khi nào ảnh mới được chụp. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa các album này để xóa các hình ảnh cụ thể tùy thuộc vào sở thích của mình.

Tạo Album được chia sẻ với người và vật nuôi

1.

Mở Ứng dụng Google Photos trên điện thoại của bạn.

2.

Nhấn vào Chia sẻ tab có sẵn ở cuối màn hình của bạn.

3.

Nhấn vào Tạo một album được chia sẻ quyền mua.

4.

Lựa chọn Con người và vật nuôi.

5.

Chọn động vật và những người bạn muốn đưa vào album.

6.

Bạn cũng có thể nhận thông báo khi hình ảnh mới được thêm tự động.

7.

Đánh vào Xác nhận cái nút.

số 8.

Nhấn vào Đăng lại và mời mọi người qua liên kết hoặc thông qua ứng dụng nhắn tin.

Đọc thêm

Cách thêm ảnh và video từ Google Drive vào Google Photos
Cách thêm ảnh và video từ Google Drive vào Google Photos
Cách bảo vệ ảnh và video bằng mật khẩu trong Google Photos
Cách bảo vệ ảnh và video bằng mật khẩu trong Google Photos

Tạo Album được chia sẻ với các ảnh được chọn

1.

Mở Ứng dụng Google Photos trên điện thoại thông minh của bạn.

2.

Nhấn vào Chia sẻ nút có sẵn ở dưới cùng.

3.

Nhấn vào Tạo một album được chia sẻ quyền mua.

4.

Chọn Chọn ảnh quyền mua.

5.

Chọn từng hình ảnh từ danh sách bạn đã tạo. Bạn cũng có thể thực hiện tìm kiếm cá nhân, mục yêu thích, video, ảnh tự chụp, ảnh chụp màn hình và những thứ khác.

6.

Đánh vào cộng cái nút.

7.

Nhấn vào Đăng lại và mời mọi người qua liên kết hoặc thông qua ứng dụng nhắn tin.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment