Cách tạo lịch hẹn trong Lịch Google

Photo of author
Written By admin

Cách tạo lịch hẹn trong Lịch Google

lịch Google cung cấp một tính năng hữu ích đảm bảo rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng của mình. Bạn có thể thiết lập một nhóm cuộc hẹn trên lịch của mình mà người khác có thể đặt trước. Ví dụ, sếp có thể mời các thành viên trong nhóm của họ đặt trước thời gian trong giờ hành chính mỗi tuần.

Khoảng thời gian cuộc hẹn rất hữu ích khi bạn không biết ai cần gặp mình, nhưng bạn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bạn có thể cung cấp cho mọi người một khoảng thời gian trên lịch của mình để họ có thể đặt trước các khoảng thời gian trong đó. Ví dụ: bạn có thể dành ra 2 giờ để gặp gỡ mọi người trong khoảng thời gian 30 phút.

Vì vậy, nếu bạn cũng muốn cân bằng thời gian một cách hoàn hảo thì bạn có thể tạo lịch hẹn với sự trợ giúp của Google Lịch.

Đây là những gì bạn có thể làm

1.

Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.

2.

Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Tạo Thêm

3.

Nhấp vào Lịch hẹn.

4.

Nhập tiêu đề.

  • Tiêu đề hiển thị cho bất kỳ ai có liên kết đến trang đặt phòng của bạn.
  • Tiêu đề xuất hiện trên lịch của bạn để biết lịch trình và đặt chỗ.

5.

Đặt thời lượng cuộc hẹn của bạn.

  • Để đặt thời lượng tùy chỉnh, bên cạnh “30 phút”, hãy nhấp vào Mũi tên xuống thả xuống.
  • Cuộc hẹn phải dài ít nhất 15 phút.

6.

Đặt ngày và giờ cho các cuộc hẹn của bạn.

  • Bạn có thể thiết lập một cuộc hẹn một lần hoặc một lịch trình định kỳ.

7.

Để đặt khoảng thời gian có thể đặt các cuộc hẹn trước, bên cạnh “Cửa sổ lập lịch”, hãy nhấp vào mũi tên xuống.

  • Theo mặc định, ai đó có thể đặt lịch hẹn với bạn ở bất kỳ đâu trước 12 giờ đến 60 ngày.

số 8.

Nhấn tiếp.

9.

Sau khi bạn chỉnh sửa lịch hẹn của mình, hãy nhấp vào Lưu.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment