Chúc mừng Ngày kỹ sư 2022: Đây là cách bạn có thể gửi nhãn dán Whatsapp trên Android

Photo of author
Written By admin

Chúc mừng Ngày kỹ sư 2022: Đây là cách bạn có thể gửi nhãn dán Whatsapp trên Android

Ngày kỹ sư được tổ chức vào ngày 15 tháng 9 hàng năm. Ngày đánh dấu kỷ niệm sinh nhật của Mokshagundam Visvesvaraya ai là kỹ sư xây dựng đầu tiên của Ấn Độ. Ông từng được trao giải thưởng Bharat Ratna và được biết đến với những đóng góp trong lĩnh vực kỹ thuật. Ngày Kỹ sư cũng ghi nhận sự đóng góp của các kỹ sư đối với sự phát triển của đất nước.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn tải xuống và chia sẻ hình dán Ngày của kỹ sư trên WhatsApp.

Điều kiện tiên quyết:

  • Phiên bản WhatsApp mới nhất
  • Kết nối internet ổn định

Các bước tải xuống Ngày kỹ sư Hình dán WhatsApp.

FacebookTwitterLinkedin

Leave a Comment