Mỹ kêu gọi cách tiếp cận liên cơ quan về rủi ro tài sản kỹ thuật số

Photo of author
Written By admin

[ad_1]

Khuôn khổ này tuân theo chỉ thị trong Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Biden về Đảm bảo Phát triển Tài sản Kỹ thuật số có Trách nhiệm, đề xuất chỉ đạo chính quyền Mỹ thúc đẩy phát triển công nghệ tài sản kỹ thuật số và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Đồng thời, Hoa Kỳ phải tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế về các tiêu chuẩn cho sự phát triển của kiến trúc thanh toán kỹ thuật số và CBDC, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi cách tiếp cận liên cơ quan về rủi ro tài sản kỹ thuật số. Ảnh: @AFP.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi cách tiếp cận liên cơ quan về rủi ro tài sản kỹ thuật số. Ảnh: @AFP.

“Quy định, giám sát và tuân thủ không đồng đều giữa các khu vực pháp lý tạo ra cơ hội cho chênh lệch giá và làm tăng rủi ro đối với sự ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình.

Sắc lệnh khuôn khổ mới cũng đã vạch ra một cách tiếp cận liên ngành để giải quyết các rủi ro và khai thác các lợi ích tiềm năng của tài sản kỹ thuật số và công nghệ cơ bản của chúng, bao gồm thông qua sự tham gia quốc tế để thích ứng, cập nhật và tăng cường áp dụng các nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu về cách sử dụng và giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Sắc lệnh khuôn khổ cũng chỉ đạo Cơ quan quản lý thúc đẩy phát triển công nghệ tài sản kỹ thuật số và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) phù hợp với các giá trị và yêu cầu pháp lý của quốc gia. Những gì được nêu trong khuôn khổ nhằm đảm bảo rằng, đối với sự phát triển của tài sản kỹ thuật số, các giá trị dân chủ cốt lõi của Hoa Kỳ được tôn trọng; người tiêu dùng, nhà đầu tư và doanh nghiệp được bảo vệ; kết nối hệ thống tài chính toàn cầu thích hợp và khả năng tương tác giữa nền tảng và kiến trúc được duy trì; và duy trì sự an toàn và lành mạnh của hệ thống tài chính toàn cầu và hệ thống tiền tệ quốc tế.

Đổi mới tài chính dựa trên công nghệ thường xuyên xuyên biên giới và có thể tác động đến các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới. Do đó, hợp tác quốc tế giữa các cơ quan công quyền, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác là rất quan trọng để duy trì các tiêu chuẩn quy định cao và vì một sân chơi bình đẳng, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn và giá cả phải chăng cũng như giảm chi phí thanh toán trong nước và xuyên biên giới, bao gồm việc tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thanh toán công.

Đồng thời, quy định giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) không đầy đủ, và việc thực thi của các quốc gia khác thách thức khả năng của Hoa Kỳ trong việc điều tra các luồng giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thường xuyên nhảy ra nước ngoài, như trường hợp thường xảy ra trong các khoản thanh toán ransomware và rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng khác. Những xích mích khiến các khoản thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới trở nên chậm chạp và tốn kém, đặc biệt là khi gửi đến các nền kinh tế đang phát triển hoặc mới nổi.

Mỹ kêu gọi cách tiếp cận liên cơ quan về rủi ro tài sản kỹ thuật số - Ảnh 2.

Chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và quan hệ đối tác song phương về nhiều vấn đề này, và sẽ tiếp tục làm việc để tăng cường và mở rộng những nỗ lực này nhằm đáp ứng các mục tiêu chính sách của Tổng thống Biden. Ảnh: @AFP.

Mục tiêu chi tiết có trong Khuôn khổ

Khuôn khổ được hướng dẫn bởi các mục tiêu chính sách chính của Hoa Kỳ như được quy định trong Sắc lệnh Hành pháp về Đảm bảo Phát triển Tài sản Kỹ thuật số có trách nhiệm (ngày 9 tháng 3 năm 2022) và được điều chỉnh để phản ánh các khía cạnh quốc tế trong công việc mới bao gồm:

•           Bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu bằng cách thúc đẩy công nghệ và các tiêu chuẩn quy định phản ánh các giá trị của Hoa Kỳ;

•           Bảo vệ sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ và toàn cầu và giảm thiểu rủi ro hệ thống;

•           Giảm thiểu các rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số, đồng thời chống lại và đáp ứng các nỗ lực của các đối thủ nước ngoài nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn và thúc đẩy các giao thức của họ;

•           Củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu và khả năng cạnh tranh về công nghệ và kinh tế, bao gồm thông qua việc phát triển có trách nhiệm các đổi mới thanh toán và tài sản kỹ thuật số cũng như bằng cách cải tiến công nghệ và các tiêu chuẩn quy định phù hợp với các giá trị của Hoa Kỳ;

•           Thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn và giá cả phải chăng;

•           Hỗ trợ các tiến bộ công nghệ thúc đẩy sự phát triển và sử dụng có trách nhiệm các tài sản kỹ thuật số.

Chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và quan hệ đối tác song phương về nhiều vấn đề này, và sẽ tiếp tục làm việc để tăng cường và mở rộng những nỗ lực này nhằm đáp ứng các mục tiêu chính sách của Tổng thống Biden.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết, họ sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức khác nhau, bao gồm G7, G20 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế xoay quanh cặn kẽ về vấn đề này.Theo Danviet

Leave a Comment