Nhà ở xã hội tăng phí dịch vụ: Địa phương vào cuộc

Photo of author
Written By admin

[ad_1]

Chủ đầu tư nhà ở xã hội lên tiếng

Trước phản ánh của cư dân khu nhà ở xã hội Nhơn Trạch (Đồng Nai) về việc chủ đầu tư tăng phí dịch vụ trên 70% (ai không đóng sẽ bị cắt điện), phóng viên đã liên hệ với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO.

</p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="2"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z357975206409910d26704d40a9afce4997da2e615d18b-1658276291539908027781-16582763920582057477551.jpeg" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 1." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="474007987690340352" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z357975206409910d26704d40a9afce4997da2e615d18b-1658276291539908027781-16582763920582057477551.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z357975206409910d26704d40a9afce4997da2e615d18b-1658276291539908027781-16582763920582057477551.jpeg" id="img_474007987690340352" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 1." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="474007987690340352" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z357975206409910d26704d40a9afce4997da2e615d18b-1658276291539908027781-16582763920582057477551.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="4"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Liên quan đến thông tin phản ánh của cư dân nhà ở xã hội, phóng viên Báo chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">Qua trao đổi vào ngày 19/7, bà Phạm Thị Huệ, công tác tại Phòng quản lý dự án công ty đã thông tin đến phóng viên một số tình tiết quan trọng.</p><p></p><p style="text-align: justify;">Bà Huệ cho biết, khi khu nhà ở xã hội đi vào hoạt động thì theo tính toán mỗi căn hộ sẽ phải đóng mức phí dịch vụ là 3.700 đồng/m2. </p><p style="text-align: justify;">Tuy nhiên do thấy đa số cư dân là lao động nghèo nên công ty hỗ trợ 700 đồng/tháng, chỉ thu 3.000 đồng/m2 tương đương 100.000 đồng/căn hộ rộng 33m2/ tháng.</p><p style="text-align: justify;">Giai đoạn tháng 3 và tháng 4/2020 sau khi tính toán lại, công ty thấy đang bù lỗ phí dịch vụ nhiều nên quyết định tăng giá dịch vụ lên 171.000 đồng/căn hộ 33m2, tương đương khoảng trên 5.000/m2. Thông tin tăng phí dịch vụ được dán lên bảng tin tại các khu nhà và thông báo cho ban quản trị nhà chung cư.</p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752059995e1c10f35e5f3496dc89b953eeb420434-16582762913271278837729-16582764394241330319405.jpeg" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 2." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="474007979933626368" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752059995e1c10f35e5f3496dc89b953eeb420434-16582762913271278837729-16582764394241330319405.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752059995e1c10f35e5f3496dc89b953eeb420434-16582762913271278837729-16582764394241330319405.jpeg" id="img_474007979933626368" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 2." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="474007979933626368" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752059995e1c10f35e5f3496dc89b953eeb420434-16582762913271278837729-16582764394241330319405.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Nhà điện có bảo vệ túc trực. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">“Ban quản trị được thành lập từ 2018 nhưng không hoạt động do đó khi công ty thông báo việc tăng phí dịch vụ họ cũng không báo với cư dân nên người dân không nắm. Đáng lẽ ban quản trị phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để công bố thu chi, đưa việc tăng phí ra bàn bạc. Tuy nhiên vai trò của ban quản trị chưa được phát huy nên chủ đầu tư tự thông báo đến người dân thì vấp phải ý kiến trái chiều, người dân phản đối không chịu đóng phí dịch vụ với giá đã tăng” bà Huệ nói.</p><h3 style="text-align: justify;">Lương lao công 11 triệu nhưng thực lãnh 7 triệu</h3><p style="text-align: justify;">Bà Huệ nói rằng, phí dịch vụ ở đây chính là tiền thuê lao công, bảo vệ, bảo trì, điện thắp sáng công cộng, nước công cộng, các thiết bị dùng để lau dọn vệ sinh,… và hiện nay giá cả leo thang nên mỗi thứ đều bị phát sinh một ít, chủ đầu tư đang tiếp tục gánh lỗ.</p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="3"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752062486a8c1d63f9006bf4f143ffb083b3dbe3a-1658276291429979626795-1658276493244137403645.jpeg" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 3." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="474007962606424064" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752062486a8c1d63f9006bf4f143ffb083b3dbe3a-1658276291429979626795-1658276493244137403645.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752062486a8c1d63f9006bf4f143ffb083b3dbe3a-1658276291429979626795-1658276493244137403645.jpeg" id="img_474007962606424064" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 3." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="474007962606424064" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752062486a8c1d63f9006bf4f143ffb083b3dbe3a-1658276291429979626795-1658276493244137403645.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="6"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Công ty cho biết các chi phí lao công, đèn chiếu sáng, bảo trì,… mỗi năm khiến công ty gánh lỗ. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">“Với giá thành hiện nay, theo công ty tính toán, con số thực tế họ cần thu của người dân rơi vào khoảng 7.000 đồng/m2 nhưng do vẫn muốn hỗ trợ người dân nên đã giảm bớt chỉ thu con số trên 5.000 đồng vậy mà người dân vẫn không chịu. Tôi ví dụ đơn cử như phí rác, năm 2014 chúng tôi đóng cho bên thu gom rác chỉ trên 20.000 đồng/căn hộ nhưng hiện nay phí rác đã tăng lên 35.000 đồng/căn hộ. Mỗi thứ tăng 1 xíu khiến chúng tôi đang bù lỗ tiền tỷ mỗi năm đối với việc vận hành các toà nhà”, bà Huệ nhấn mạnh.</p><p style="text-align: justify;">Khi phóng viên thắc mắc về việc người dân cho rằng giá thực tế công ty chi trả cho nhân lực phục vụ khu nhà ở 1 đằng nhưng lại thông tin đến họ một nẻo khiến họ không tin vào thu chi từ phía công ty và trường hợp cụ thể là lương lao công thực lãnh chỉ 6 – 7 triệu đồng/tháng nhưng trên thông báo lương lao công lên đến 11 triệu đồng/tháng/người. </p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752068155e064bf52d8e81301c89a2e71da31b948-16582762916511450180481-16582765452421567208575.jpeg" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 4." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="474007952680075264" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752068155e064bf52d8e81301c89a2e71da31b948-16582762916511450180481-16582765452421567208575.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752068155e064bf52d8e81301c89a2e71da31b948-16582762916511450180481-16582765452421567208575.jpeg" id="img_474007952680075264" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 4." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="474007952680075264" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752068155e064bf52d8e81301c89a2e71da31b948-16582762916511450180481-16582765452421567208575.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Cuộc sống của cư dân chung cư rất đơn giản. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">Về vấn đề này, bà Huệ xác thực câu chuyện này là có thật và công ty ký hợp đồng với nhân viên lao công là 11 triệu đồng tuy nhiên mỗi tháng chính xác lao công chỉ nhận về khoảng 7 triệu đồng. </p><p style="text-align: justify;">Lý giải về con số chênh lệch, bà Huệ nói rằng số tiền còn lại khoảng 4 triệu đồng công ty dành để đóng bảo hiểm, mua đồng phục và trả lương tháng 13 cho nhân viên lao công. Tuy nhiên lý giải này của phía đại diện chủ đầu tư khiến người dân không đồng tình vì cho rằng phí “lặt vặt” quá cao.</p><h4 style="text-align: justify;">Hi vọng có đơn vị kiểm toán vào kiểm tra thu chi tại khu nhà ở xã hội</h4><p style="text-align: justify;">Liên quan đến nội dung ký trong hợp đồng mua bán năm 2014 đối với các hộ dân không có điều khoản cắt điện – nước khi không đóng phí vận hành toà nhà nhưng đa số các hộ bị cắt điện lại mua nhà năm 2014, bà Huệ cho biết hợp đồng ký có ghi như vậy nhưng tại hội nghị nhà chung cư lần đầu tiên đã thông báo sẽ cắt điện nếu không đóng phí. </p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z357975205846840a3eb96ce16ffce770da1edbcb05ad6-16582762912461330473922-16582765843861355417024.jpeg" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 5." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="474007956135194624" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z357975205846840a3eb96ce16ffce770da1edbcb05ad6-16582762912461330473922-16582765843861355417024.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z357975205846840a3eb96ce16ffce770da1edbcb05ad6-16582762912461330473922-16582765843861355417024.jpeg" id="img_474007956135194624" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 5." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="474007956135194624" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z357975205846840a3eb96ce16ffce770da1edbcb05ad6-16582762912461330473922-16582765843861355417024.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Những đứa trẻ vẫn sợ chuyện bị cúp điện. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">Do đó, công ty căn cứ vào các nội dung bàn bạc tại hội nghị nhà chung cư để cắt điện của người dân nhằm yêu cầu họ đóng phí dịch vụ. Được biết sau 3 lần thông báo về phí dịch vụ công ty sẽ tiến hành sập cầu dao điện của các căn hộ trong phòng điện và sau đó người dân chủ động tìm đến để đóng phí dịch vụ.</p><p></p><p style="text-align: justify;">Bà Huệ nói thêm: “Hiện chỉ còn khoảng trên 15 hộ chưa chịu đóng phí dịch vụ, số còn lại đều đã đóng hết. Chúng tôi cũng vừa cho mở điện trở lại để người dân sinh hoạt bình thường. Dự kiến thứ 5 ngày 21/7 công ty sẽ làm việc với lãnh đạo huyện, ban quản trị để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm tình trạng này”. </p><p style="text-align: justify;">Theo bà Huệ, công ty mong một đơn vị kiểm toán vào để kiểm tra việc thu chi liên quan đến khu nhà ở xã hội sau đó có kết quả thông báo đến người dân rõ ràng, cụ thể nhất. </p><p style="text-align: justify;">Lâu nay, công ty đều muốn bàn giao việc vận hành toà nhà cho ban quản trị nhưng phía ban quản trị không chấp nhận bàn giao và vai trò của ban quản trị trong vận hành toà nhà dường như chưa có. Nhiều năm trôi qua dù đã có ban quản trị nhưng công ty vẫn làm việc trực tiếp với người dân, nhiều khi dán thông báo người dân đọc không hiểu về thu chi nên khó tạo ra sự đồng thuận. </p><p style="text-align: justify;">“Chúng tôi cũng hi vọng sau lần này, ban quản trị toà nhà sẽ nhận bàn giao từ công ty để việc vận hành toà nhà thuận lợi hơn. Đặc biệt mong có hội nghị nhà chung cư sớm để phía công ty, ban quản trị, người dân ngồi lại, nói với nhau cho mọi chuyện rõ ràng để có phương án cuối cùng, kéo dài lê thê bên nào cũng mệt”, bà Huệ nói.</p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752056359e94f0032c82c01673c8506555951ebc6-1658276291194790744108-1658276636689511313564.jpeg" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 7." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="474007992607289344" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752056359e94f0032c82c01673c8506555951ebc6-1658276291194790744108-1658276636689511313564.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752056359e94f0032c82c01673c8506555951ebc6-1658276291194790744108-1658276636689511313564.jpeg" id="img_474007992607289344" w="2000" h="1500" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 7." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="474007992607289344" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752056359e94f0032c82c01673c8506555951ebc6-1658276291194790744108-1658276636689511313564.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Toàn cảnh khu nhà ở xã hội. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">Về vấn đề này, phóng viên báo chúng tôi có liên hệ với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai thì ông Lĩnh cho biết huyện Nhơn Trạch đã báo cáo vụ việc này cho ông. Hiện ông đã nắm thông tin phản ánh của người dân và đang đề nghị địa phương phối hợp cùng chủ đầu tư xử lý vụ việc.</p><figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"><div><noscript><img src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752053018d50160ab8ce1c16818c7f7e8df5843eb-1658276291082190305934-16582766785912062937311.jpeg" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 8." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="474007968387887104" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752053018d50160ab8ce1c16818c7f7e8df5843eb-1658276291082190305934-16582766785912062937311.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650/296231569849192448/2022/7/20/z3579752053018d50160ab8ce1c16818c7f7e8df5843eb-1658276291082190305934-16582766785912062937311.jpeg" id="img_474007968387887104" w="2000" h="1125" alt="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 8." title="Nhà ở xã hội tăng phí: Lãnh đạo địa phương vào cuộc, chủ đầu tư mong kiểm toán vào làm việc (Bài 2) - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="474007968387887104" data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/7/20/z3579752053018d50160ab8ce1c16818c7f7e8df5843eb-1658276291082190305934-16582766785912062937311.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"><p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Góc nhỏ của khu nhà ở xã hội. Ảnh: Nha Mẫn</p></figcaption></figure><p style="text-align: justify;">Trả lời phóng viên Báo chúng tôi ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay đã yêu cầu lãnh đạo huyện Nhơn Trạch trực tiếp xuống khu nhà ở xã hội để kiểm tra sự việc. Đồng thời, ông Đức cũng trực tiếp liên hệ với lãnh đạo công ty đề nghị khắc phục, tránh đảo lộn cuộc sống cư dân khu nhà ở xã hội. Sắp tới địa phương sẽ làm việc với công ty để đưa ra phương án tốt nhất.</p><div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" data-back="#FFFBF2" data-border="#F2D1AA" data-text-color="#333333" style="background-color:#FFFBF2;border-color:#F2D1AA;display:block;color:#333333;" id="ObjectBoxContent_1658276018804" type="content" wp_automatic_readability="35.5"><div placeholder="nhập nội dung" wp_automatic_readability="16"><p>Theo bà Huệ, khu nhà ở xã hội hiện có 4 toà nhà với 504 căn, hầu hết là diện tích 33-34m2, chỉ có khoảng 60 căn diện tích trên 53 m2. Khi bán ra, căn hộ 33m2 có giá chỉ trên 153 triệu đối với tầng trên cao còn tầng 2 giá khoảng trên 200 triệu, người dân chỉ thanh toán 1 ít, số còn lại ngân hàng hỗ trợ.<span class="Apple-converted-space"> </span></p></p></div></p></div><p></p></div><p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v5.0"></script><br /> <br />Theo <em>Danviet</em></p></div><footer class="entry-meta" aria-label="Entry meta"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">Categories </span><a href="https://chonkheo.com/category/suc-khoe-the-thao/" rel="category tag">Sức khỏe - Thể thao</a></span></footer><div class="gb-container gb-container-d1dd99b1"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-a4b97d6a"><div class="gb-grid-column gb-grid-column-9c89f761"><div class="gb-container gb-container-9c89f761"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-c04126aa"><div class="gb-grid-column gb-grid-column-9cf413a8"><div class="gb-container gb-container-9cf413a8"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-button-wrapper gb-button-wrapper-38a2c075"> <a class="gb-button gb-button-bec8d56e" href="https://chonkheo.com/cay-canh-mang-diem-lanh-duoc-san-don-co-cay-nay-tai-gia-nhieu-the-he-se-khong-ngheo/"><span class="gb-icon"><svg viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-arrow-left-square" fill="currentColor" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M15 2a1 1 0 0 0-1-1H2a1 1 0 0 0-1 1v12a1 1 0 0 0 1 1h12a1 1 0 0 0 1-1V2zM0 2a2 2 0 0 1 2-2h12a2 2 0 0 1 2 2v12a2 2 0 0 1-2 2H2a2 2 0 0 1-2-2V2zm11.5 5.5a.5.5 0 0 1 0 1H5.707l2.147 2.146a.5.5 0 0 1-.708.708l-3-3a.5.5 0 0 1 0-.708l3-3a.5.5 0 1 1 .708.708L5.707 7.5H11.5z" fill-rule="evenodd"></path> </svg></span></a></div></div></div></div><div class="gb-grid-column gb-grid-column-625f3305"><div class="gb-container gb-container-625f3305"><div class="gb-inside-container"><p class="gb-headline gb-headline-a6f36397 gb-headline-text"><a href="https://chonkheo.com/cay-canh-mang-diem-lanh-duoc-san-don-co-cay-nay-tai-gia-nhieu-the-he-se-khong-ngheo/">Cây cảnh mang điềm lành được săn đón, có cây này tại gia, nhiều thế hệ sẽ không nghèo</a></p></div></div></div></div></div></div></div><div class="gb-grid-column gb-grid-column-5d70717c"><div class="gb-container gb-container-5d70717c"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-ee647ff2"><div class="gb-grid-column gb-grid-column-78f3ead4"><div class="gb-container gb-container-78f3ead4"><div class="gb-inside-container"><p class="gb-headline gb-headline-643cf12f gb-headline-text"><a href="https://chonkheo.com/7-meo-giup-tu-lanh-tiet-kiem-dien-don-gian-ma-it-nguoi-de-y/">7 mẹo giúp tủ lạnh tiết kiệm điện đơn giản mà ít người để ý</a></p></div></div></div><div class="gb-grid-column gb-grid-column-780c810b"><div class="gb-container gb-container-780c810b"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-button-wrapper gb-button-wrapper-fe863527"> <a class="gb-button gb-button-122d9fa4" href="https://chonkheo.com/7-meo-giup-tu-lanh-tiet-kiem-dien-don-gian-ma-it-nguoi-de-y/"><span class="gb-icon"><svg viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-arrow-right-square" fill="currentColor" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M15 2a1 1 0 0 0-1-1H2a1 1 0 0 0-1 1v12a1 1 0 0 0 1 1h12a1 1 0 0 0 1-1V2zM0 2a2 2 0 0 1 2-2h12a2 2 0 0 1 2 2v12a2 2 0 0 1-2 2H2a2 2 0 0 1-2-2V2zm4.5 5.5a.5.5 0 0 0 0 1h5.793l-2.147 2.146a.5.5 0 0 0 .708.708l3-3a.5.5 0 0 0 0-.708l-3-3a.5.5 0 1 0-.708.708L10.293 7.5H4.5z" fill-rule="evenodd"></path> </svg></span></a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p></p></div></article><div class="comments-area"><div id="comments"><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Comment <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-o-xa-hoi-tang-phi-dich-vu-dia-phuong-vao-cuoc/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://chonkheo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-form-comment"><label for="comment" class="screen-reader-text">Comment</label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" required></textarea></p><label for="author" class="screen-reader-text">Name</label><input placeholder="Name *" id="author" name="author" type="text" value="" size="30" required /> <label for="email" class="screen-reader-text">Email</label><input placeholder="Email *" id="email" name="email" type="email" value="" size="30" required /> <label for="url" class="screen-reader-text">Website</label><input placeholder="Website" id="url" name="url" type="url" value="" size="30" /><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='12570' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></div></div></main></div></div></div><div class="site-footer"><div class="gb-container gb-container-215ca2b7"><div class="gb-inside-container"></div></div><div class="gb-container gb-container-85529cf0"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-container gb-container-c6dbdadd"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-49f321fa"><div class="gb-grid-column gb-grid-column-7a90a28f"><div class="gb-container gb-container-7a90a28f"><div class="gb-inside-container"><p class="gb-headline gb-headline-29bd7637 gb-headline-text">© 2022 Chọn khéo</p></div></div></div><div class="gb-grid-column gb-grid-column-1cc69e8f"><div class="gb-container gb-container-1cc69e8f"><div class="gb-inside-container"><div class="gb-button-wrapper gb-button-wrapper-a18c1c1d"> <a class="gb-button gb-button-67824a07 gb-button-text" href="#">Chính sách bảo mật</a> <a class="gb-button gb-button-3a21bace gb-button-text" href="#">Điều khoản dịch vụ</a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><nav id="generate-slideout-menu" class="main-navigation slideout-navigation do-overlay" itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement" itemscope style="display: none;"><div class="inside-navigation grid-container grid-parent"> <button class="slideout-exit has-svg-icon"><span class="gp-icon pro-close"> <svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" role="img" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="1em" height="1em"> <path d="M71.029 71.029c9.373-9.372 24.569-9.372 33.942 0L256 222.059l151.029-151.03c9.373-9.372 24.569-9.372 33.942 0 9.372 9.373 9.372 24.569 0 33.942L289.941 256l151.03 151.029c9.372 9.373 9.372 24.569 0 33.942-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0L256 289.941l-151.029 151.03c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0-9.372-9.373-9.372-24.569 0-33.942L222.059 256 71.029 104.971c-9.372-9.373-9.372-24.569 0-33.942z" /> </svg> </span> <span class="screen-reader-text">Close</span></button><div class="main-nav"><ul id="menu-new-main-menu-2" class=" slideout-menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4745"><a href="https://chonkheo.com/category/gia-dung/">Gia dụng</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-4742"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-tu/">Điện tử<span role="presentation" class="dropdown-menu-toggle"><span class="gp-icon icon-arrow"><svg viewBox="0 0 330 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M305.913 197.085c0 2.266-1.133 4.815-2.833 6.514L171.087 335.593c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.515 2.832s-4.815-1.133-6.515-2.832L26.064 203.599c-1.7-1.7-2.832-4.248-2.832-6.514s1.132-4.816 2.832-6.515l14.162-14.163c1.7-1.699 3.966-2.832 6.515-2.832 2.266 0 4.815 1.133 6.515 2.832l111.316 111.317 111.316-111.317c1.7-1.699 4.249-2.832 6.515-2.832s4.815 1.133 6.515 2.832l14.162 14.163c1.7 1.7 2.833 4.249 2.833 6.515z" /></svg></span></span></a><ul class="sub-menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4744"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-tu/tivi/">Tivi</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4743"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-tu/dan-am-thanh/">Dàn âm thanh</a></li></ul></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-4734"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/">Công nghệ<span role="presentation" class="dropdown-menu-toggle"><span class="gp-icon icon-arrow"><svg viewBox="0 0 330 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M305.913 197.085c0 2.266-1.133 4.815-2.833 6.514L171.087 335.593c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.515 2.832s-4.815-1.133-6.515-2.832L26.064 203.599c-1.7-1.7-2.832-4.248-2.832-6.514s1.132-4.816 2.832-6.515l14.162-14.163c1.7-1.699 3.966-2.832 6.515-2.832 2.266 0 4.815 1.133 6.515 2.832l111.316 111.317 111.316-111.317c1.7-1.699 4.249-2.832 6.515-2.832s4.815 1.133 6.515 2.832l14.162 14.163c1.7 1.7 2.833 4.249 2.833 6.515z" /></svg></span></span></a><ul class="sub-menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4735"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/audio/">Audio</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4736"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/camera/">Camera</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4737"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/dien-thoai/">Điện thoại</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4738"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/laptop/">Laptop</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4739"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/may-tinh/">Máy tính</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4740"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/thiet-bi-thong-minh/">Thiết bị thông minh</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4741"><a href="https://chonkheo.com/category/dien-thoai-may-tinh/thiet-bi-van-phong/">Thiết bị văn phòng</a></li></ul></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6342"><a href="https://chonkheo.com/category/meo-vat/">Mẹo vặt</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-5563"><a href="https://chonkheo.com/category/giai-tri/">Giải trí</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-5951"><a href="https://chonkheo.com/category/lam-dep/">Làm đẹp</a></li><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-6347"><a href="#">Khác<span role="presentation" class="dropdown-menu-toggle"><span class="gp-icon icon-arrow"><svg viewBox="0 0 330 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M305.913 197.085c0 2.266-1.133 4.815-2.833 6.514L171.087 335.593c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.515 2.832s-4.815-1.133-6.515-2.832L26.064 203.599c-1.7-1.7-2.832-4.248-2.832-6.514s1.132-4.816 2.832-6.515l14.162-14.163c1.7-1.699 3.966-2.832 6.515-2.832 2.266 0 4.815 1.133 6.515 2.832l111.316 111.317 111.316-111.317c1.7-1.699 4.249-2.832 6.515-2.832s4.815 1.133 6.515 2.832l14.162 14.163c1.7 1.7 2.833 4.249 2.833 6.515z" /></svg></span></span></a><ul class="sub-menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4746"><a href="https://chonkheo.com/category/me-va-be/">Mẹ và Bé</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-5813"><a href="https://chonkheo.com/category/ban-than/">Bản thân</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6340"><a href="https://chonkheo.com/category/ban-than/">Bản thân</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6341"><a href="https://chonkheo.com/category/du-lich/">Du lịch</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6343"><a href="https://chonkheo.com/category/noi-that/">Nội thất</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-6344"><a href="https://chonkheo.com/category/suc-khoe-the-thao/">Sức khỏe – Thể thao</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6345"><a href="https://chonkheo.com/category/thoi-trang/">Thời trang</a></li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6346"><a href="https://chonkheo.com/category/vao-bep/">Vào bếp</a></li></ul></li></ul></div></div></nav> <script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><noscript><style>.lazyload{display:none;}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://chonkheo.com/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js?ao_version=2.9.2'></script><script id='generate-offside-js-extra'>var offSide = {"side":"left"};</script> <!--[if lte IE 11]> <script src='https://chonkheo.com/wp-content/themes/generatepress/assets/js/classList.min.js?ver=3.1.3' id='generate-classlist-js'></script> <![endif]--> <script id='generate-menu-js-extra'>var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"Open Sub-Menu","closeSubMenuLabel":"Close Sub-Menu"};</script> <script src='https://stats.wp.com/e-202232.js' defer></script> <script>_stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:11.0',blog:'208198086',post:'12570',tz:'0',srv:'chonkheo.com'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '208198086', '12570' ]);</script> <script defer src="https://chonkheo.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_d83f63b0e48db756e193aadb93fa0bab.js"></script></body></html>