Phong cách quản lý chủ động có thể ảnh hưởng đến nơi làm việc như thế nào

Photo of author
Written By admin

Bạn đã bao giờ không thể tìm thấy một người quản lý để hỗ trợ bạn khi mua sắm? Hoặc bạn đã bao giờ trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng kém khi mua thức ăn tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh?

Cho dù trong kinh doanh, quản lý hay lãnh đạo, các vấn đề thường nảy sinh vì chúng là một phần của cuộc sống. Mặc dù việc tập trung hoặc đổ lỗi cho mọi vấn đề trở nên dễ dàng hơn, nhưng đây cũng không phải là giải pháp bền vững, đặc biệt nếu bạn đang lãnh đạo một nhóm. Một phần của phong cách quản lý chủ động là tìm ra giải pháp.

Do đó, làm thế nào chúng ta có thể áp dụng quản lý chủ động trong lãnh đạo tại nơi làm việc? Mặc dù có một số phong cách quản lý khác nhau, nhưng trọng tâm chính của bài viết này là quản lý chủ động và cách nó ảnh hưởng đến nơi làm việc.

Mục lục

 1. Phong cách quản lý chủ động là cực kỳ quan trọng
 2. Quản lý chủ động Vs. Quản lý phản ứng
  • Dấu hiệu quản lý phản ứng
  • Dấu hiệu của quản lý chủ động
 3. Quản lý chủ động và ảnh hưởng đến nơi làm việc
 4. Xăng và nước: Minh họa về ảnh hưởng
 5. Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chủ động
  • 1. Ăn mừng chiến thắng
  • 2. Chủ động và Quản lý vi mô một cách hiệu quả
 6. Chọn con đường đúng
 7. Lời kết

Phong cách quản lý chủ động là cực kỳ quan trọng

Là một nhà quản lý, việc liên tục nghe về các vấn đề của người khác đi kèm với vai trò của bạn. Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với những cuộc trò chuyện này là sự mệt mỏi mà nó gây ra.

Là một nhà quản lý, bạn có một loạt các nhiệm vụ phải hoàn thành. Để đạt được từng mục trong danh sách việc cần làm của bạn đòi hỏi một lượng thời gian và năng lượng nhất định. Mỗi cuộc trò chuyện không tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ là một cuộc trò chuyện sẽ khiến bạn trật khỏi mục tiêu. Một câu nói cũ đi,

“Nếu bạn giải quyết vấn đề của mọi người, họ sẽ liên tục đưa chúng cho bạn.”

Lúc này, phong cách quản lý của bạn sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc bạn ảnh hưởng đến nơi làm việc như thế nào. Các cuộc trò chuyện bạn có, cách bạn quản lý những cuộc trò chuyện này và cách bạn tương tác với nhân viên đều liên quan đến kiểu quản lý mà bạn sử dụng.

Về bản chất, hiệu quả và thành công của nhóm dựa trên phong cách mà bạn quyết định để quản lý nơi làm việc. Người ta không thể nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này đủ. Trong lãnh đạo, chúng ta biết rằng mọi thứ thăng trầm đều thuộc về người lãnh đạo. Điều này phải được nhấn mạnh vì văn hóa nơi làm việc của bạn phụ thuộc vào người lãnh đạo.[1]

Nếu người quản lý chủ động, văn hóa sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu người quản lý phản ứng, văn hóa sẽ bị trì trệ và tinh thần thấp.

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

Đó là lý do tại sao bạn, với tư cách là người quản lý, phải quyết định xem bạn muốn trở thành một người quản lý chủ động hay một người quản lý chỉ phản ứng khi có vấn đề.

Quản lý chủ động Vs. Quản lý phản ứng

Điều cần thiết là phải ghi lại cách quản lý phản ứng và cách nó ảnh hưởng đến nơi làm việc.

Cả hai phong cách quản lý đều là phong cách quản lý tích cực. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét sâu hơn các kiểu khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng một trong những phong cách này dẫn đến tăng trưởng và kết quả tích cực trong khi phong cách kia gây căng thẳng và trì trệ. Tự nhận thức được mình đang ở đâu và cần phải ở đâu là bước đầu tiên để gia tăng văn hóa công sở tích cực hoặc thay đổi hoàn toàn để trở nên chủ động.[2]

Dấu hiệu quản lý phản ứng

 • Phong cách quản lý phản ứng là dựa trên giả định hơn là dựa trên bằng chứng.[3]
 • Các thay đổi diễn ra nhanh chóng và không có kế hoạch.
 • Không có quy trình hoặc hệ thống tại chỗ.
 • Những kỳ vọng nằm trong đầu của người quản lý và mọi người được kỳ vọng sẽ “biết chúng”.
 • Thiếu giao tiếp hoặc giao tiếp kém.
 • Bất kỳ hành động nào được thực hiện đều mang tính phản ứng và không chủ động.
 • Toàn bộ hệ thống dựa trên một người, và mọi thứ sẽ sụp đổ nếu người đó vắng mặt.
 • Ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên cảm tính ngắn hạn chứ không phải tầm nhìn dài hạn.
 • Nhóm làm những gì dễ nhất hoặc nhanh nhất, không phải những gì tốt nhất.
 • Khi sự việc xảy ra, không ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Dấu hiệu của quản lý chủ động

 • Phong cách quản lý dựa trên bằng chứng và định hướng theo quy trình.
 • Có sẵn các hệ thống và nhóm biết và sử dụng chúng.
 • Những thay đổi dựa trên thảo luận và hoạch định tầm nhìn.
 • Giao tiếp là một giá trị cốt lõi và được sử dụng thường xuyên.
 • Người quản lý là giải pháp định hướng.
 • Đội ngũ quản lý tập trung vào những gì tốt nhất thay vì những gì nhanh nhất – chất lượng đầu tiên.
 • Khi sự việc xảy ra, ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm và sau đó thực hiện các bước để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
 • Quản lý dẫn dắt thông qua tầm nhìn chứ không phải cảm giác.
 • Ban lãnh đạo phát triển các chương trình đào tạo dựa trên những thách thức quan trọng nhất mà “có thể” xảy ra.
 • Ban quản lý cho phép nhóm đưa ra các vấn đề với họ nhưng tập trung vào việc tìm ra giải pháp với thành viên trong nhóm.

Quản lý chủ động và ảnh hưởng đến nơi làm việc

Sau khi đọc những danh sách trên, hãy tự hỏi bản thân xem bạn rơi ở đâu. Bạn nghĩ rằng bạn là người chủ động hơn hay phản ứng lại? Nếu bạn tin rằng mình là một nhà quản lý chủ động, bạn có thể làm gì để tăng khả năng quản lý một cách chủ động hơn? Nếu bạn nghĩ mình là một nhà quản lý phản ứng, bạn cần thay đổi điều gì để trở nên chủ động hơn?

Hãy nhớ rằng, mục tiêu là phát triển khả năng quản lý nhất quán của bạn theo cách chủ động. Các đội vĩ đại nhất có những nhà quản lý phát triển và khỏe mạnh, những người cống hiến hết mình để phát triển phong cách quản lý chủ động của họ.

Khi bạn suy nghĩ về sự khác biệt, bạn có thể thấy các loại phong cách quản lý ảnh hưởng như thế nào đến nơi làm việc. Phong cách quản lý chủ động mang lại sức sống, trong khi phong cách quản lý phản ứng hầu như không giữ cho nhóm tồn tại.

Người quản lý chủ động thời gian và năng lượng đi vào giải pháp, không phải là vấn đề. Người quản lý chủ động thấy trước những thách thức và tạo ra các hệ thống về cách vượt qua chúng. Kiểu quản lý chủ động phát triển mạnh và sau đó giúp nhóm của họ cũng phát triển theo.

Tinh thần cao độ xuất phát từ việc quản lý chủ động có thể lây nhiễm. Những người chất lượng bị thu hút bởi kiểu người quản lý này. Họ muốn trở thành một phần của nhóm quản lý chủ động.[4]

Khi một nhà lãnh đạo không sẵn sàng làm bất cứ điều gì về vấn đề, mọi người cũng không sẵn sàng đi theo anh ta với tư cách là một nhà lãnh đạo. Thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý phản ứng là không được chuẩn bị. Không chuẩn bị trước cho thấy bạn không quan tâm đến thời gian của người khác.

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

Mọi người có thể cho bạn chỗ và không gian để bạn tự làm việc. Hoặc chấp nhận thay đổi hướng để tập trung lại một vấn đề. Tuy nhiên, mọi người nhìn nhận nó theo cách khác nếu họ cho rằng bạn không quan tâm. Đó là lý do tại sao tinh thần rất thấp và tại sao những người chất lượng lại nhảy việc khi họ nhận ra rằng người quản lý không thể hoàn thành vai trò lãnh đạo của họ.

Xăng và nước: Minh họa về ảnh hưởng

Hãy tưởng tượng rằng có một đám cháy. Gần đám cháy, có hai cái xô. Thùng thứ nhất chứa nước. Thùng thứ hai có xăng. Những gì bạn nhận ra là cả hai cái xô đều có sức ảnh hưởng đến ngọn lửa. Nếu mục tiêu của bạn là châm lửa, bạn sẽ sử dụng xô nào và tránh xô nào?

Như bạn đã phỏng đoán, lửa là nơi làm việc, trong khi xô là các phong cách quản lý khác nhau. Xăng thể hiện phong cách quản lý chủ động và nước thể hiện phong cách quản lý phản ứng. Nơi làm việc bị ảnh hưởng bởi phong cách chúng ta sử dụng.

Nếu bạn muốn ảnh hưởng đến nơi làm việc theo hướng tích cực tạo ra năng lượng và động lực, thì bạn sẽ sử dụng phong cách quản lý chủ động. Ngược lại, bạn sẽ sử dụng phong cách quản lý phản ứng nếu bạn muốn kìm hãm sức mạnh và làm chậm đà phát triển.

Với lợi ích của sự nghi ngờ, nhiều người không cố ý muốn tạt nước vào ngọn lửa của đà. Một số cá nhân có thể muốn làm điều này, nhưng đây là một tỷ lệ nhỏ các nhà quản lý cần phải kiểm tra các lựa chọn trong cuộc sống của họ.

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chủ động

Khi được hỏi, Ben Cosh, Giám đốc điều hành của Leadership Jetway, người đào tạo các nhà quản lý, chia sẻ suy nghĩ của mình về cách trở thành một nhà quản lý chủ động.

“Để trở thành một người quản lý chủ động, bạn phải bắt họ làm đúng điều gì đó và sau đó nói với họ về điều đó. Tìm hiểu ranh giới giữa quản lý chủ động và quản lý vi mô. Phần lớn lãnh đạo và quản lý là về việc cân bằng mọi thứ trong tình trạng căng thẳng. Bạn phải tự tin, khiêm tốn, quyết đoán và tham khảo ý kiến. Bạn phải học nghệ thuật chủ động để trao quyền ”.

1. Ăn mừng chiến thắng

Trong những năm qua, lời nói của anh ấy đã không còn nữa. Là một người quản lý chủ động, muốn ảnh hưởng đến nhóm của bạn, bạn phải bắt mọi người làm đúng và làm đúng.

Là một người quản lý chủ động, bạn cần thực hiện bước tiếp theo và tán dương những điều tốt đẹp mà bạn đã khám phá ra và tôn vinh chúng một cách công khai.[5] Mọi người ở lại nơi họ được ăn mừng nhưng rời đi khi họ bị chỉ trích. Trong một thế giới mà các nhà quản lý rất giỏi trong việc nói cho mọi người biết họ đang làm gì sai, những lời động viên và tán dương của bạn sẽ mang lại sức sống.

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

2. Chủ động và Quản lý vi mô một cách hiệu quả

Đây thực sự là một thách thức. Người ta phải ngồi một lúc và suy ngẫm về câu nói này. Hầu hết các nhà quản lý đều muốn mọi người đi lại tự do và tận hưởng công việc. Đó không phải là cách quản lý chủ động nên được thực hiện sao? Vậy tại sao phải quản lý vi mô?

John Maxwell đã từng nói,

“Mọi người làm những gì bạn kiểm tra, không phải những gì bạn mong đợi.”

Hãy là một nhà quản lý có tính cách thúc đẩy và trao quyền cho nhân viên của bạn, nhưng cũng là một nhà quản lý kiểm tra mọi thứ để xuất sắc.

Để kết thúc với tuyên bố của Ben,

“Đặt ra ý định và hướng đi một cách chủ động và rõ ràng nhất có thể nhưng sau đó yêu cầu nhóm của bạn chủ động theo đuổi chương trình đó. Bạn muốn ý tưởng của họ. Bạn sẽ để họ thử mọi thứ. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đặt nhiều câu hỏi và thực sự lắng nghe câu trả lời. Hãy để nhóm của bạn quyết định cách tiến hành nhiều nhất có thể. Vì bạn muốn xây dựng văn hóa chủ động khiến năng suất của bạn tăng vọt ”.

Chọn con đường đúng

Bạn phải tham khảo tuyên bố này khi được hỏi cách quản lý chủ động ảnh hưởng đến nơi làm việc. Vì mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo, nên trách nhiệm của người quản lý là phát triển bản thân thành một nhà lãnh đạo hoạt động chủ động và có bản lĩnh. Khi người lãnh đạo được quyền này, nhóm sẽ làm theo. Công việc của đội ngũ lãnh đạo là tạo ra văn hóa thúc đẩy tổ chức.

Lời kết

Là một người quản lý chủ động, bạn phải liên tục thúc đẩy, trang bị và trao quyền cho các thành viên chủ động trong nhóm. Với tư cách là người quản lý chủ động, bạn là dầu châm vào lửa cho họ. Tuy nhiên, bạn không thể cho những gì bạn không có. Vì vậy, nếu bạn không liên tục phát triển bản thân theo hướng cao hơn, bạn sẽ không thể đưa nhóm của mình hướng tới mục tiêu. Nhóm lãnh đạo có tính cộng sinh ở chỗ người lãnh đạo, người quản lý và các thành viên trong nhóm phải làm việc cùng nhau để hướng tới một mục tiêu chung.

Nếu bất kỳ điều nào trong số đó không đồng bộ, mong đợi sự thất bại và tinh thần thấp hơn. Tuy nhiên, khi đồng bộ hóa, người quản lý chủ động tạo ra một ảnh hưởng đáng kinh ngạc đến toàn bộ nơi làm việc.

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

⌄ Cuộn xuống để tiếp tục đọc bài viết ⌄

Vì vậy, câu hỏi là, bạn sẽ là xăng của đội bạn hay nước của họ? Bạn sẽ sử dụng Sức ảnh hưởng của mình để khơi dậy động lực hay dập tắt nó? Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay bạn. Những gì bạn làm tiếp theo có thể ảnh hưởng mãi mãi đến quỹ đạo của nhóm.

Chọn một cách khôn ngoan.

TL; DR

Không có thời gian cho toàn bộ bài báo? Đọc này.

Phong cách quản lý chủ động có thể ảnh hưởng đến nơi làm việc như thế nào

Là một người quản lý chủ động, bạn phải liên tục thúc đẩy, trang bị và trao quyền cho các thành viên chủ động trong nhóm.

Phong cách quản lý phản ứng là dựa trên giả định hơn là dựa trên bằng chứng. Một phong cách quản lý chủ động là dựa trên bằng chứng và định hướng theo quy trình.

Tinh thần cao độ xuất phát từ việc quản lý chủ động có thể lây nhiễm. Những người chất lượng bị thu hút bởi kiểu người quản lý này.

Khi một nhà lãnh đạo không sẵn sàng làm bất cứ điều gì về vấn đề, mọi người cũng không sẵn sàng đi theo anh ta với tư cách là một nhà lãnh đạo. Thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý phản ứng là không được chuẩn bị.

Để trở thành người quản lý chủ động tốt nhất, hãy không ngừng nỗ lực phát triển bản thân.

Leave a Comment