Tại sao Chỉ số khối cơ thể (BMI) có thể là vấn đề đối với Cộng đồng BIPOC

Photo of author
Written By admin

Bạn có nhớ mình đã được yêu cầu bước lên bàn cân trong lần khám bác sĩ gần đây nhất không? Đó là một sự xuất hiện phổ biến mà nhiều người trong chúng ta hầu như không nghĩ về nó (mặc dù một số người trong chúng ta sợ nó). Điều bạn có thể không nhận ra là không chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ghi nhận cân nặng của bạn, mà thông tin đó, cùng với chiều cao của bạn, có thể sẽ được sử dụng để tính chỉ số khối cơ thể (BMI): một thước đo tương quan vừa phải với lượng mỡ cơ thể. Nó có nghĩa là một công cụ sàng lọc cho một loạt các tình trạng sức khỏe, nhưng nó khó có thể là một giải pháp phù hợp cho tất cả. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và nhiều nhà nghiên cứu sức khỏe, đối với một số thành viên của cộng đồng Da đen, Bản địa và Da màu (BIPOC), tiêu chuẩn BMI có thể kém chính xác hơn.

Leave a Comment